Roy van Schie

Voorzitter

Marcel van Tol

Vrijwilligers beleid & adviseur algemeen zaken

Ed van Dongen

Secretaris

Arno van der Berg

Adviseur Algemene Zaken, PR & programmering

Johan Kastanja

Penningmeester

Organisatie

Het organiseren van een evenement als het oud en nieuw evenement brengt een hoop inspanning van diverse vrijwilligers met zich mee. Deze vrijwilligers zijn ingedeeld in actiegroepen die allen verantwoordelijk zijn voor een bepaald deel van de totstandkoming van het evenement. De organisatie van het SKA oud en nieuw evenement is als volgt ingedeeld:

Bestuur

bestaat uit leden van de verschillende besturen van de Katwijkse jongerencentra en jongeren die een bepaalde expertise hebben. Factorwelzijn en de jongerenwebsite Kattuk.nl hebben een ondersteunende rol in.

g

Coördinatoren

zijn de leidinggevende vrijwilligers tijdens het evenement en dragen de verantwoordelijkheid tijdens de avond over de verschillende standplaatsen, de podia, de bars, lockers, muntenverkoop en het kampvuur.

Programmering

bestaat uit drie vrijwilligers samen om de programmering van het Oud & Nieuw evenement op poten te zetten. Dit is een zeer moeizame taak omdat artiesten tijdens Oud & Nieuw hun prijzen verdubbelen en het programmeringbudget minimaal is.

Decogroep

is verantwoordelijk voor de aankleding van het evenement. Deze vrijwilligers maken bv. zelf decoraties, huren geschikte decoraties en plaatsen op het terrein.

Vrijwilligers

komen uit allerlei geledingen (van Zeeverkenners tot Scummers). Deze jongeren werken bv in de voorbereiding van het evenement en staan tijdens het oud en nieuw evenement achter de bar of bij het kampvuur.

doelstellingen

Het opzetten van een goed evenement dat dat gedragen wordt door de jongeren woonachtig in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Jongeren vanaf 16 jaar en jongvolwassenen tot 30 jaar bezoeken het evenement. Het Oud & Nieuw evenement is een feest waarbij alle muziekstromingen en subculturen binnen onze regio aan bod komen. En een unicum in de regio; een evenement waarbij 300 jongeren en jongvolwassenen uit verschillende gelederen van onze bevolking direct of indirect hun inzet tonen door vrijwilligerswerk te doen.

Een ander voornaam doel van het evenement is om (risico)jongeren een plek te bieden waar zij, zonder overlast te veroorzaken, kunnen feesten. Met risicojongeren wordt door SKA bedoeld: jongeren waarbij overmatig drank- en drugsgebruik geconstateerd wordt tijdens de Oudejaarsnacht en jongeren die vanwege hun subcultuur (muziek, kleding et cetera) nergens anders terecht kunnen in deze nacht van 31 december. Vanuit het Jongerenwerk proberen wij juist deze jongeren te betrekken in de organisatie en uitvoering van het evenement.

Vanuit het jongerenwerk is er een derde doel gesteld; namelijk het betrekken van risicojongeren bij de uitvoer van het evenement. Op deze manier kan het risicovolle gedrag van deze jongeren afnemen op deze avond in verband met het vrijwilligerswerk dat zij moeten doen. Daarnaast zorgt het jongerenwerk ervoor dat jongeren die bij Bureau Halt een straf moeten uitvoeren aan het werk kunnen bij het Oud & Nieuw evenement.